Kto sme

Sme skupina mladých,

ktorá vznikla zo študentov z internátov v Mlynskej doline.  V roku 2014 som, vtedy ešte ako študentka, dala výzvu kto sa chce stať misionárom tam, kde je zachraňovať tých, ktorí to najviac potrebujú. Pridalo sa ku mne pár odvážlivcov a na pôde UPeCe vznikol nový team 4Life mission, ktorý funguje dodnes. Začínali sme s cieľom byť hlasom tých, ktorý ho nemajú.  Čo sú pre nás predovšetkým tehotné matky v životnej kríze a deti v prenatálnom ohrození života.

Hlavné témy našich aktivít boli predovšetkým ľudské práva, konkrétna pomoc a osobný rast. Doposiaľ sa nám, vďaka podpore mnohým, podarilo opakovane zrealizovať 2 celoslovenské projekty. A to osvetovú kampaň Počatiny so stovkami zapojených dobrovoľníkov vo viacerých mestách SR, taktiež Billboardovú a internetovú kampaň 4life.sk na sprostredkovanie konkrétnej pomoci tehotným matkám v núdzi. Okrem toho sme mladých aktivizovali aj do športu. A to cez beh za nenarodené deti, kedy sme sa na verejných behoch stávali ambasádori posolstva“ bežíš od štartu, žiješ od počatia“, dnes už tento projekt funguje celoplošne ako digital Run4Life.

Bol to jednoznačne naplnený študentský čas! Teraz však mnohí už pracujeme a zakladáme si vlastné rodiny. Študentská skupina ale ostáva, keďže naším štýlom je kontinuita misie založená nie na jednom človeku, ale na jednom spoločnom poslaní. Takto vznikla aj skupina „4life- pracujúci“, ktorí chcú v diele pokračovať a študentov v konaní dobra stále podporovať a to formou občianskeho združenia 4Life, o. z.,

Ciele o. z. sú:

  1. ochrana a podpora základných ľudských práv
  2. šírenie úcty ku každému človeku založenej na rovnosti a ľudskej dôstojnosti a to bez ohľadu na náboženské presvedčenie, spoločenský status, zdravotný stav, či akékoľvek ďalšie kritéria
  3. podpora vzdelávania a osvety
  4. rozvoj vzájomnej solidarity a prevencia diskriminácie menšín a marginalizovaných skupín
  5. sprostredkovávať dôležité, zdravie, či život zachraňujúce odborné informácie, ktoré sa týkajú základných vedomostí o človeku a jeho zdraví
  6. sprostredkovávať možnosti týkajúce sa konkrétnej pomoci v rôznych krízových situáciách života, a to predovšetkým u rizikových skupín ako sú študenti, zdravotne, sociálne alebo inak slabší spoluobčania
  7. spájať pomáhajúce právnické a fyzické osoby s tými, ktorí pomoc práve potrebujú
  8. združovanie mladých ľudí a ich zapájanie do dobrovoľníckych aktivít napomáhajúcich ochrane ľudskej dôstojnosti
  9. ovplyvňovanie verejnej mienky, zákonodarnej a výkonnej moci v súlade s cieľmi združenia

Internetovú kampaň nájdete na Facebooku ako“4life.sk„, aktivity študentov na Instagrame ako „4life mission„. A ak by ste si chceli pozrieť aj naše začiatky- in memoriam, páči sa tu. Ak by ste nás chcete podporiť, môžte to tak urobiť sharovaním našich aktivít, alebo sa do nich aktívne zapojiť, taktiež aj finančne na náš účet IBAN SK2683300000004304304300.

Za projektom stoja a za podporu ďakujú

MUDr. Lucia Labašová a jej priatelia

4Life, o.z., IČO:  53140397

kontakt: 0940 799 203