Kto sme

Sme skupina mladých,

ktorá začínala v roku 2014 pod názvom 4Life mission  s cieľom „byť hlasom tých, ktorý ho nemajú“.  Čo pre nás doteraz znamená pomoc ešte nenarodeným deťom a ich mamám, ktoré sa nachádzajú v krízovom období svojho života. 

Hlavné témy našich aktivít sú predovšetkým ľudské práva, konkrétna pomoc a osobný rast. Doposiaľ sa nám, vďaka podpore mnohým, podarilo opakovane zrealizovať 2 celoslovenské projekty. A to osvetovú kampaň Počatiny so stovkami zapojených dobrovoľníkov vo viacerých mestách SR, taktiež Billboardovú a internetovú kampaň 4life.sk na sprostredkovanie konkrétnej pomoci tehotným matkám v núdzi. Okrem toho sa snažíme aktivizovať aj v športe. A to cez www.4life-run.com

V priebehu času sme oficiálne zastrešení formou občianskeho združenia 4Life, o. z.

Naše hlavné cieľe sú:

  1. ochrana a podpora základných ľudských práv
  2. šírenie úcty ku každému človeku založenej na rovnosti a ľudskej dôstojnosti a to bez ohľadu na náboženské presvedčenie, spoločenský status, zdravotný stav, či akékoľvek ďalšie kritéria
  3. podpora vzdelávania a osvety
  4. rozvoj vzájomnej solidarity a prevencia diskriminácie menšín a marginalizovaných skupín
  5. sprostredkovávať dôležité, zdravie, či život zachraňujúce odborné informácie, ktoré sa týkajú základných vedomostí o človeku a jeho zdraví
  6. sprostredkovávať možnosti týkajúce sa konkrétnej pomoci v rôznych krízových situáciách života, a to predovšetkým u rizikových skupín ako sú študenti, zdravotne, sociálne alebo inak slabší spoluobčania
  7. spájať pomáhajúce právnické a fyzické osoby s tými, ktorí pomoc práve potrebujú
  8. združovanie mladých ľudí a ich zapájanie do dobrovoľníckych aktivít napomáhajúcich ochrane ľudskej dôstojnosti
  9. ovplyvňovanie verejnej mienky, zákonodarnej a výkonnej moci v súlade s cieľmi združenia

Internetovú kampaň nájdete na Facebooku ako“4life.sk„, aktivity študentov na Instagrame ako „4life mission„. A ak by ste si chceli pozrieť aj naše začiatky- „in memoriam“, páči sa tu. A ak nás chcete podporiť, môžte to tak urobiť sharovaním našich aktivít, alebo sa do nich aktívne zapojiť, taktiež aj finančne na náš účet IBAN SK2683300000004304304300.

Srdečne ďakujeme

4life mission

4Life, o.z., IČO:  53140397

kontakt: 0940 799 203