Duchovná podpora

Najväčšie boje sa najskôr zvádzajú v duchovnom svete.

Pozývame vás preto zapojiť sa do duchovnej podpory nenarodených detí v ohrození života a ich matiek. Do modlitieb za lekárov, zákonodarcov, taktiež za ľudí povolaných do služby ochrany života a ľudskej dôstojnosti.

Možností je viacero. V prvom rade Vám predstavujeme krásny projekt Duchovnú adopciu nenarodeného dieťaťa, čo je osobitná modlitba za konkrétne dieťaťa v akútnom ohrození života.

Taktiež vždy na Sviatok všetkých svätých môžete zapáliť Sviečku za nenarodené deti a takto vyjadriť spomienku na tých, na ktorých si skoro nik(asi okrem ich mám) nespomína. Kúpou tejto sviečky a zapálením jej napríklad pri hlavnom kríži na cintoríne môžete taktiež pripomenúť existenciu týchto detí usmrtených potratom aj ostatným spoluobčanom stretajúcich sa na cintorínoch. Okrem toho takto podporíte aj Fórum života, čo je najväčšia pro-life platforma na Slovensku.

Ďalšou formou spoločnej a viac organizovanej modlitby sú iniciatívy 40 dní za život, čo je zatiaľ najväčšia medzinárodne koordinovanej pro-life mobilizácia v histórii, alebo tiež veľmi silná iniciatíva 9 mesiacov za život, ktorá sa koná každoročne od 25.marca do 25.decembra.

Samozrejme, ani osobitná, hoci aj tá najmenšia modlitbička či skutok z lásky pre druhých sa nikdy nestratí. V jednote je sila, ako sa ja hovorí v Matúšovom evanjeliu(Mt18:19-20 SSV)„A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ Preto v jednom spoločenstve, v jednej viere a jednom duchu modlime sa jedni za druhých a pomáhajme si, aby sme sa raz mohli stretnúť v nebeskom kráľovstve vo vedomí, že sme preň spravili všetko, čo sme mohli.

Váš 4life