2% z dane

2% z dane

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2 % z vašej dane.
Ak sa rozhodnete darovať ich 4Life, o.z., pomôžete nám tak v našom poslaní chrániť život od jeho počatia. Ďakujeme!

Pokyny na poukázanie 2 % (3 %)

Ak ste zamestnanec :

  • do 15. 2. 2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
  • potom požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  • z tohto Potvrdenia si vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane a zistite dátum zaplatenia dane (riadok 5 sekcia III potvrdenia).
  • stiahnite si z našej stránky predvyplnené editovateľné tlačivo Vyhlásenie a vytlačte si ho.
  • vyplňte tlačivo vrátane sumy, ktorú nám chcete poukázať. POZOR, v riadku 13 sa suma zaokrúhľuje matematicky a nie nadol ako bolo pôvodne uvedené v tlačive!
  • prosím, zaškrtnite v tlačive do riadku nad vaším podpisom súhlas so zaslaním Vášho mena a adresy, aby sme sa Vám mohli za vašu podporu poďakovať.
  • obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 31. 3. 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Adresu vášho daňového úradu nájdete tu:

Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sami, kliknite sem:

Ak ste právnická osoba, pre viac informácií kliknite sem:

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % (2 %) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 53140397
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): 4Life, o.z.
Ulica: Heydukova
Číslo súpisné/orientačné: 2158/14
PSČ: 811 08
Obec: Bratislava

Viac info o poukázaní 2 % z dane na www.rozhodni.sk