Menej žien by šlo na potrat, ak by brušká mali okná

childin

„Menej žien by šlo na potrat, ak by brušká mali okná.“ Dr.Bernard Nathanson, bývalý potratár

Rozhodnutie matky ísť na potrat je často ospravedlňované okolnosťami ako sú znásilnenie, finančná situácia, vek či kariéra. Položme si otázku: môžu meniť okolnosti hodnotu človeka? Až do dvadsiateho storočia neboli potraty v Európe legálne. Ich povolenie je z hľadiska histórie len krátkou epizódou a mnohým krajinám boli takéto zákony nanútené inou mocnosťou (Sovietsky zväz). Ako sa kedysi otroctvo, popieranie ľudských práv na základe rasy a náboženstva považovalo za normálne, tak je to dnes s potratmi v Západnom svete. Aj ony raz budú uznané ako nehumánne a budú odmietnuté. Známkou civilizovanosti je to, že chránime aj tých najbezbrannejších z nás. Keď totiž odoberieme slabším jedincom právo na život, zavládne tyrania a nikto si nemôže byť istý svojím právom žiť. Ako povedala Matka Tereza: „Ak je dnes dovolené zabiť dieťa v lone matky, kto bude zajtra brániť tomu, aby zabili teba?“

Je dokázané, že planéta Zem je schopná uživiť omnoho viac ľudí, ako na nej momentálne žije. Z globálneho pohľadu nie je teda potrebné ani žiadúce znižovať populáciu.
Otázku preľudnenia a chudoby niektorých krajín treba riešiť inými spôsobmi. Nemôžeme odstraňovať chudobu tým, že odstránime chudobných.
Niekto múdry povedal, že chudoba tu nie je preto, že nevieme nasýtiť chudobných, ale bohatých.

Ochrana života je univerzálna vec bez ohľadu na náboženské presvedčenie. O hodnote ľudského života od počatia vypovedá samotná veda — pri oplodnení vzniká nová bytosť s unikátnou DNA.

Už 7-týždňové bábätko má oči, prsty a srdce mu bije 170x za minútu. Stretávame sa s tým, že ľudia netušia, ako vyzerá nenarodené dieťa a do akej miery je vyvinuté ešte pred narodením. Preto si na stránke 4life.sk môžete pozrieť túto biologickú realitu, ktorá poukazuje na vzácnosť a krehkosť nenarodeného života.

Mama je hneď po dieťati druhou obeťou potratu a my nechceme aby ženy-matky trpeli.
Ženy na potrat nikdy nechodia s radosťou, často sú v strese, pod tlakom otca, dieťaťa, či rodiny a treba im podať pomocnú ruku. Chceme, aby matky boli informované, čo potrat obnáša – zdravotné a psychické riziká. Ženy po potrate si desaťročia pamätajú presný deň, kedy sa rozhodli pre tento krok. Navyše, dieťa je novým človekom. Ak ho rodičia naozaj nemôžu prijať, po narodení majú možnosť dať ho na adopciu, ísť na utajený pôrod alebo ho dať do pestúnskej starostlivosti. Existujú organizácie ktoré poskytujú konkrétnu pomoc (nechcene tehotenstvo.sk, zachranmezivoty.sk)

Odmietame akékoľvek ideológie, ktoré potláčajú práva iných ľudí bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstvo či inú vlastnosť. Odmietame akýkoľvek extrémizmus.

Nesúďme, pomáhajme.