Možné zdravotné riziká po podstúpení umelého potratu

Telesné

Ako každý chirurgický zákrok, aj interupcia môže mať vážnejšie alebo menej vážne následky na zdravie ženy:

  • poškodenie tela maternice – drobné jazvičky po vyčistení maternice kovovým nástrojom môžu komplikovať budúcim počatým deťom/embryám uhniezdenie v maternici. Vo výnimočných prípadoch môžu spôsobiť trvalú neplodnosť.
  • poškodenie krčka maternice – takisto môže spôsobiť problémy s udržaním ďalšieho tehotenstva
  • zvýšené riziko rakoviny prsníka
  • nekontrolovateľné krvácanie
  • zápaly, zrasty – ako následok ponechania častí placenty alebo telíčka dieťaťa v maternici
  • spontánne potraty a predčasné pôrody v ďalšom tehotenstve
  • neplodnosť
  • ťažké poruchy menštruačného cyklu

Psychické

Sú spôsobené tým, že žena má po zákroku výčitky svedomia alebo že ukončenie tehotenstva podstúpila za traumatizujúcich okolností. Hoci interupcia je dnes často predstavovaná ako najjednoduchšie a dokonca zodpovedné riešenie neplánovaného tehotenstva, mnohé ženy svoje rozhodnutie pre zákrok ľutujú, zvlášť ak po ňom už bez stresu a s jasnejšou mysľou zvážia, že by sa to s dieťaťom predsa len dalo zvládnuť. Navyše, až dve tretiny žien udávajú, že zákrok podstúpili pod nejakým nátlakom, ale v skutočnosti by si radšej dieťa nechali. Niektoré teda prežívajú viac než len obyčajný smútok. V tom prípade hovoríme o tzv. popotratovom syndróme, ktorý má zvyčajne niektoré z týchto prejavov:
depresia, úzkosti, stres a smútok pri pohľade na tehotné mamičky alebo malé deti, spojené s vyhýbaním sa príležitostiam, kde ich žena môže stretnúť. Ďalej prílišné zaujatie pre opätovné otehotnenie, problémy v partnerskom živote, sexuálne dysfunkcie, vo vážnejšom prípade poruchy príjmu potravy, problémy so sústredením, problémy so spánkom a nočné mory, nadmerná ostražitosť, vyľakanosť či samovražedné myšlienky a pokusy.

Žena tiež môže prežívať vtieravé predstavy, teda interupcia sa jej pripomína v najmenej vhodných chvíľach cez zdanlivo nesúvisiace podnety. Špeciálny príznak je tzv. syndróm výročia – zhoršenie symptómov v čase výročia interrupcie alebo predpokladaných narodenín dieťaťa.


Zdroje:

Informačné materiály Poradne Alexis