Čo sa deje pri umelom potrate

Umelý potrat, interrupcia alebo aj umelé prerušenie tehotenstva sú označenia pre definitívne ukončenie tehotenstva.

Ide o operačný zákrok, ktorý trvá približne desať až pätnásť minút. Podľa Slovenskej legislatívy(Zákon č. 73/1986 Zb.- Zákon o umelom prerušení tehotenstva) sa bez udania dôvodu vykonáva do 12. týždňa tehotenstva. Do 8. týždňa možno vykonať tzv. miniinterrupciu, potom je nutná interrupcia pri celkovej anestézii.

Ak sa tehotenstvo ženy nachádza v povolenom intervale, gynekológ ju o celom procese poučí a vysvetlí jej riziká. Potom má žena dva dni na premyslenie, kedy si to môže ešte rozmyslieť. Ak nie, lekár jej dá na vyplnenie „Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu“. V ňom vyplní osobné údaje(nie dôvod, pre ktorý sa rozhodla podstúpiť potrat). Svojím podpisom potvrdí, že bola oboznámená s rizikami vyplývajúcimi z tohto zákroku. Žiadosť vypĺňa trojmo, dva exempláre pre zdravotnícke potreby a jeden pre štatistický úrad. Následne absolvuje niekoľko vyšetrení na overenie, že môže podstúpiť tento zákrok. Vo vybranej nemocnici sa objedná a zaplatí poplatok (cca 250-300 €).

Ráno v dohodnutý deň príde nalačno na príjem do nemocnice. Po vybavení potrebnej administratívy čaká na svojej izbe. V určený čas ju privedú do malej operačnej sály – tzv. zákrokovne. Tu ju uložia v gynekologickej polohe na operačný stôl. Anesteziológ podá žene do žily lieky potrebné na to, aby ju uspal. Po dezinfekcii vonkajších rodidiel a pošvy sa maternica zachytí za krčok do tzv. amerických klieští. Operatér si pridržiava maternicu kliešťami v ľavej ruke a pravou, pomocou kovových tyčiniek – dilatátorov, otvára a rozširuje kanál v krčku. Tento kanál je budúci pôrodný kanál, počas bežného tehotenstva je až takmer do pôrodu zatvorený, aby chránil rastúce dieťa. Keď je kanál v krčku dostatočne rozšírený, zavedie sa do maternice trubica napojená na vysávací prístroj a dieťa, uhniezdené na stene maternice, sa odsaje spolu s tkanivom, ktoré ho obklopuje – vákuumexhauscia. Steny maternice sa dočistia tupou kyretou (štíhla kovová lyžica).

V prípade pokročilého tehotenstva (8.-12. týždeň), keď sa už dieťa „nevmestí“ do trubice odsávacieho zariadenia,pristúpi sa preto k vyprázdneniu maternice tupou kyretou – k tzv. kyretáži. Na vytiahnutie väčších častí, napr. hlavičky dieťaťa, sa používajú potratové kliešte. Dieťa sa väčšinou odstraňuje po častiach, jemné telíčko sa trhá a následne vyťahuje. Na záver sa maternica prečistí kyretou.

Vo väčšine prípadov dostane pacientka do žily látky, ktoré pomáhajú sťahom maternice a predchádzajú tak nadmernému krvácaniu. Po ukončení zákroku sa žena prebudí a ešte niekoľko hodín ostáva intenzívne sledovaná. V poobedňajších hodinách odchádza domov. Pri komplikovanejšom priebehu odchádza až nasledujúci deň.

1
2
3

Pre plnú informovanosť odporúčame vyhľadať si na internete ešte obrázky ako vyzerá dieťa po potrate.


Zdroje:

Informačné materiály Fóra života

Realita umelého potratu (Fórum života)