Čo sa deje pri umelom potrate

Mala by si vedieť, že umelý potrat alebo interrupcia v skutočnosti neznamená umelé prerušenie tehotenstva. Je to zavádzajúci termín. Ak niečo prerušíme, dá sa v tom neskôr pokračovať. Ak tehotenstvo ukončíme potratom, je to konečné riešenie. Preto je pre potrat výstižnejší názov – umelé ukončenie tehotenstva.

 

Interrupcia je operačný zákrok, ktorý trvá približne desať až pätnásť minút. Rastúce dieťa, prísne medicínsky ľudský zárodok, ktorý v tomto čase meria 0,5 – 7 cm, sa odstráni z maternice. Zákrok sa vykonáva do 12. týždňa tehotenstva. Do 8. týždňa možno vykonať tzv. miniinterrupciu, potom je nutná interrupcia pri celkovej anestézii.

 

Ak sa tehotenstvo ženy nachádza v povolenom intervale, gynekológ ju o celom procese poučí a vysvetlí jej riziká. Potom má žena dva dni na premyslenie, či názor nezmení. Ak nie, lekár jej dá na vyplnenie „Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu“. V ňom vyplní osobné údaje, avšak nie dôvod, pre ktorý sa rozhodla podstúpiť potrat. Svojím podpisom potvrdí, že bola oboznámená s rizikami vyplývajúcimi z tohto zákroku. Žiadosť vypĺňa trojmo, dva exempláre pre zdravotnícke potreby a jeden pre štatistický úrad. Následne absolvuje niekoľko vyšetrení, ktoré majú overiť, že môže podstúpiť operáciu. Vo vybranej nemocnici sa objedná a zaplatí poplatok (cca 250-300 €).

 

Ráno v dohodnutý deň príde nalačno na príjem do nemocnice. Po vybavení potrebnej administratívy čaká na svojej izbe. V určený čas ju privedú do malej operačnej sály – tzv. zákrokovne. Tu ju uložia v gynekologickej polohe na operačný stôl. Anesteziológ podá žene do žily lieky potrebné na to, aby ju uspal. Po dezinfekcii vonkajších rodidiel a pošvy sa maternica zachytí za krčok do tzv. amerických klieští. Operatér si pridržiava maternicu kliešťami v ľavej ruke a pravou, pomocou kovových tyčiniek – dilatátorov, otvára a rozširuje kanál v krčku. Tento kanál je budúci pôrodný kanál, počas bežného tehotenstva je až takmer do pôrodu zatvorený, aby chránil rastúce dieťa. Keď je kanál v krčku dostatočne rozšírený, zavedie sa do maternice trubica napojená na vysávací prístroj a dieťa, uhniezdené na stene maternice, sa odsaje spolu s tkanivom, ktoré ho obklopuje – vákuumexhauscia. Steny maternice sa dočistia tupou kyretou (štíhla kovová lyžica).

 

V prípade vyššieho stupňa gravidity (8.-12. týždeň gravidity), keď sa už dieťa nevmestí do trubice odsávacieho zariadenia, sa vákuumexhauscia nepoužíva. Namiesto nej sa pristúpi k vyprázdneniu maternice tupou kyretou – tzv. kyretáž. Na vytiahnutie väčších častí plodového vajca, napr. hlavičky dieťaťa, sa používajú potratové kliešte. Dieťa sa väčšinou odstraňuje po častiach, pretože má jemné telíčko, ktoré sa trhá. Na záver sa maternica ešte prečistí kyretou.

Vo väčšine prípadov dostane pacientka do žily látky, ktoré pomáhajú sťahom maternice a predchádzajú tak nadmernému krvácaniu. Po ukončení zákroku sa žena prebudí a je ešte niekoľko hodín intenzívne sledovaná. V poobedňajších hodinách odchádza domov. Pri komplikovanejšom priebehu odchádza až nasledujúci deň.

123

Z etických dôvodov sme sem nezaradili obrázky dieťaťa po potrate, ale pre tvoju plnú informovanosť ti odporúčame, aby si si ich sama vyhľadala na internete.

 

 


Zdroje:

Informačné materiály Fóra života

Realita umelého potratu (Fórum života)