Organizácie, u ktorých nájdeš pomoc

Na Slovensku existuje viacero organizácií, ktoré pomáhajú neželane tehotným ženám, alebo ak sa ocitli v kríze, či trpia po spontánnom alebo umelom potrate. Nech nikto z nás nieje v tom sám. Nasledujúce organizácie majú širokú pôsobnosť, alebo ich pracovníci vás vedia odporučiť na ďalšie organizácie, pre vás nápomocnejšie.

Poradňa Alexis, n. o.

(celoslovenská pôsobnosť)

Poskytuje poradenstvo v prípade neželaného tehotenstva a v prípade problémov spojených so spontánnym či umelým potratom. Bezplatné poradenstvo poskytuje ženám a dievčatám, otcom, rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí riešia otázky spojené so zameraním poradne. Okrajovo sa venuje aj párom, ktoré majú problémy s plodnosťou. Spolupracuje s odborníkmi z oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva a NaProTeechnológií.

Kontakt

Tel.:     0911 350 200 – pre neplánovane tehotné osoby/páry

0917 350 200 – pre osoby po spontánnom alebo umelom potrate
Email: poradna@alexisporadna.sk

Web: www.alexisporadna.sk

 

Fórum života, o. z.

Poskytuje advokáciu a prevenciu v oblasti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť poskytuje a taktiež konkrétnu pomoc tehotným ženám. Realizuje projekt Zachráňme životy, ktorý je systémom finančnej pomoci na záchranu počatého dieťaťa a pomoci jeho matke. Projekt sa realizuje v spolupráci s 26 organizáciami a krízovými centrami, ktoré odborne pracujú s tehotnými ženami a matkami s deťmi v núdzi po celom Slovensku. Je súčasne darcovským systémom pre tých, ktorí chcú finančne pomáhať matkám v núdzi.

Kontakt
Tel.: +421 903 533 946
Email: forumzivota@forumzivota.sk
Web: www.forumzivota.sk
 

Áno pre život, n. o.

(pôsobnosť Žilinský kraj; linka pomoci celoslovensky)

Ponúka pomoc dievčatám, ženám a matkám s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách. Okrem núdzového bývania pre tehotné ženy ,  prevádzkuje bezplatnú nonstop linku pomoci, na ktorú sa môže tehotná žena v núdzi obrátiť. Linka má celoslovenskú pôsobnosť a je dostupná zo všetkých sietí.

Kontakt
Tel.:   041/54 94 950- komplexné sociálne poradenstvo a sociálne služby,

0911 534 894 – dočasné ubytovanie
Email: apz@nextra.sk
Web: anoprezivot.sk

 
Bezplatná LINKA POMOCI – 0800 120 024

Non-stop telefonická pomoc, kde môže každý v krízovej situácii získať informácie o dostupných formách pomoci.

Linka je určená nielen pre tehotné ženy, ale aj pre obete domáceho násilia a všetkých ľudí v núdzi.

 
 0800 12 00 24

Projekt Ráchelina vinica logo rachelina vinica

(celoslovenská pôsobnosť)

Terapeuticko-duchovný víkendový program Ráchelina vinica je určený matkám, otcom, súrodencom, príbuzným, zdravotníkom, ktorí sú poznačení hlbokou bolesťou zo smrti dieťaťa (detí) spôsobenou potratom. Odborne postavený program Ráchelinej vinice predstavuje prepojenie duchovného a psychologického aspektu. Etický kódex zaväzuje všetkých zúčastnených k mlčanlivosti.

Kontakt
Tel.: 0911 911 794
Email: rachel@rodinabb.sk
Web: www.rachel.rodinabb.sk
 

Zachráňme životy

Program ponúka ženám a ich deťom finančnú i materiálnu pomoc. Mesačný príspevok má podporiť tehotnú ženu, ktorá sa ocitla v krajnej životnej situácii a je zaskočená neplánovaným a nechceným tehotenstvom

 
Kontakt
Tel.:0911 756 026
Email: info@zachranmezivoty.sk
Web: www.zachranmezivoty.sk
 

Aliancia za život, o.z.

Občianske združenie zamerané ochranu a plný rozvoj ľudského života a pomoc neželane tehotným ženám.

Kontakt
Adresa: Kováčska 48, 040 01 Košice
Telefón:+ 421 (0) 948 665 899
Email: detike@detike.eu, info@detike.eu
Web: http://www.detike.eu

Femina

Informačno-kontaktné centrum určené nečakane tehotným ženám, taktiež ženám týraným a zneužívaným.

Každý pracovný deň od 7:30 do 12:00 poskytuje:

 • informácie o riešeniach neželaného tehotenstva ako aj o realite umelého potratu
 • konkrétnu pomoc pri riešení rôznych ťažkých životných situácií žien a ich detí
 • nasmerovanie na odborné sociálne, psychologické či ďalšie poradenstvo
 Ulica SNP 19, Levice (v budove polikliniky)
 Telefón: 0903 983 983 
Email: femina@forumzivota.sk
Web: www.centrumfemina.sk
FB: www.facebook.com/centrumpomociFemina/

Návrat

Návrat je nezisková  organizácia, ktorá  presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Poskytuje komplexné odborné služby v dvoch oblastiach – náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození. Ponúka pomoc  tehotným ženám a rodinám, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Email: navrat@navrat.sk

Web: www.navrat.sk

Centrá Návrat

 • Centrum Návrat v Žiline
 • Centrum Návrat v Bratislave
  • : +421 252 444 361, sanácia rodín/pomoc rodinám v ohrození: +421 918 111 155
  • Email: navrat@navrat.sk
 • Centrum Návrat v Banskej Bystrici
 • Centrum Návrat v Prešove
 • Poradenské miesto v Trnave
 • Poradenské miesto v Soblahove, Trenčín

Ďalšie kontakty:

http://www.kmotricky.sk/potrebujem-pomoc/

 • Adresár organizácii, na ktoré sa môžu obrátiť tehotné ženy, či matky s deťmi, keď potrebujú núdzové ubytovanie, poradenstvo, či iné sociálne služby. Ide o preverené zariadenia, rozdelené podľa regiónov – samosprávnych krajov.